Reserveren: +31 (0) 20 225 48 80
Nederlands gesproken 7 dagen per week van 08:00 t/m 19:00 uur

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG (Wet op de Telemedia):

Marc Swartjes
Enjoy Booking
Zur Glashütte 30
33181 Bad Wünnenberg – Bleiwäsche

Contact:

Telefoon: +31 – 20 – 2254880
E-mail: info@enjoyhotels.nl

Btw-ID:

Btw-identificatienummer conform §27a van de Wet op de Omzetbelasting:
DE174736045

Bron: http://www.e-recht24.de

Technische implementatie:

Internet- en filmagentschap Markeloop

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS-platform) beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in de impressum.

Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrageorgaan deel te nemen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op omstandigheden te onderzoeken, die op onrechtmatige activiteiten duiden.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende verplichting is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van het recht bij ons bekend is. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van het recht zullen wij de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor de inhoud van deze externe websites ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het tijdstip van koppeling op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Onrechtmatige inhoud is op het tijdstip van koppeling niet geconstateerd.

Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete aanwijzing m.b.t. schending van het recht niet redelijk. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden worden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om informatie omtrent deze schending. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.